Bệnh viện có được lấy tiền tài trợ để thực hiện dự án không?

Ngày hỏi:15/05/2020

Cơ quan tôi ( đơn vị sự nghiệp công lập – bệnh viện công lập) ( gọi tắt là bên A) được nhận 1 khoản tài trợ nhưng không phải là mua sắm tài sản mà là trồng cây xanh trong khuôn viên bệnh viện.

Thay vì đơn vị tài trợ (bên B) trực tiếp ký hợp đồng thực hiện dự án trồng cây với nhà cung cấp (bên C) để thực hiện gói tài trợ này thì bên B yêu cầu bên A làm chủ đầu tư mở dự án thầu để làm việc với bên C thực hiện gói thầu trồng cây xanh.

Bên B chuyển khoản tài trợ này vào TK của bên A tại Ngân hàng thương mại ( hoặc tài khoản của bên A tại Kho bạc nhà nước) để bên A thực hiện chi trả trực tiếp cho bên C ( bên B không trực tiếp làm việc với bên C ).

Như vậy đơn vị tôi nhận tài trợ bằng tiền vào tài khoản ngân hàng thương mại (( hoặc tài khoản tại Kho bạc nhà nước) để thực hiện dự án có đúng với các quy định của pháp luật hay không? Xin các luật sư tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

   - Nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí;

   - Nguồn thu phí theo pháp luật về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định (phần được để lại chi thường xuyên và chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí);

   - Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có);

   - Nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các nhiệm vụ không thường xuyên (nếu có), gồm: Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (đối với đơn vị không phải là tổ chức khoa học công nghệ); kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình, dự án, đề án khác; kinh phí đối ứng thực hiện các dự án theo quyết định của cấp có thẩm quyền; vốn đầu tư phát triển; kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sự nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh phí thực hiện nhiệm vụ đột xuất được cơ quan có thẩm quyền giao;

   - Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, khi bên B tài trợ cho A thì khoản tài trợ được xem là 1 nguồn thu của đơn vị sự nghiệp công lập.

   Cho nên, A có quyền thực hiện hoạt động đấu thàu để tìm nhà thầu để trồng cây xanh trong bệnh viện theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn