Bệnh viện phải có trách nhiệm thành lập Hội đồng truyền máu?

Ngày hỏi:24/08/2019

Bệnh viện hạng 3 có phải thành lập hội đồng truyền máu hay không, thành phần hội đồng truyền máu gồm những ai, căn cứ văn bản nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 67 Thông tư 26/2013/TT-BYT quy định trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng máu, cụ thể như sau:

   "1. Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có sử dụng máu có trách nhiệm bảo đảm hoạt động truyền máu an toàn, hiệu quả tại đơn vị do mình phụ trách, bao gồm:

   a) Tổ chức thành lập Hội đồng truyền máu theo quy định tại Chương VIII và hoạt động xét nghiệm, cấp phát, sử dụng; quản lý các tai biến liên quan đến truyền máu được quy định tại Điều 50, Điều 52 Thông tư này; tổ chức đơn vị phát máu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc có hợp đồng hỗ trợ chuyên môn với cơ sở khác có khả năng thực hiện xét nghiệm hoà hợp miễn dịch truyền máu;"

   Như vậy, miễn là bệnh viện có sử dụng máu thì có trách nhiệm thành lập Hội đồng truyền máu theo quy định.

   Căn cứ Khoản 2 Điều 59 Thông tư 26/2013/TT-BYT thì Hội đồng truyền máu (Hội đồng) gồm các thành phần sau:

   a) Chủ tịch hội đồng: là Giám đốc hoặc Phó giám đốc phụ trách chuyên môn;

   b) Phó chủ tịch hội đồng: là Phó giám đốc hoặc Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp;

   c) Thư ký hội đồng: Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp hoặc người phụ trách cơ sở phát máu;

   d) Các Ủy viên hội đồng gồm đại diện các khoa, phòng: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp, Điều dưỡng, Dược và các khoa lâm sàng có sử dụng máu.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Truyền máu
  Bệnh viện
  Bảo vệ bệnh viện
  Bệnh viện đa khoa
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn