Bị loạn thị nhẹ thì có đi NVCA được không?

Ngày hỏi:19/08/2021

Em không bị cận nhưng lại bị loạn thị nhẹ 2 mắt 1 độ. Không đeo kính thì em vẫn nhiều rõ ạ chỉ hơi mờ chút thôi. Vậy em có được tham gia NVCA không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị loạn thị nhẹ thì có đi NVCA được không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   Và tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có quy định cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Dẫn chiếu Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Theo đó, các bệnh về mắt dẫn đến việc công dân không đảm bảo điều kiện về sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân được quy định tại số thứ tự 90 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2019/TT-BCA: Các loại loạn thị: 6 điểm.

   Như vậy, các trường hợp bệnh loạn thị thì sẽ xếp sức khỏe loại 6. Do đó, nếu bạn bị loạn thị mặc dù nhẹ thì cũng không đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia NVCA. Tuy nhiên, bạn nên đi khám NVCA để được Hội đồng khám kết luận đúng nhất.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ công an
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn