Bí thư đảng ủy cấp xã được làm tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ?

Ngày hỏi:01/11/2019

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính cấp xã và đảng ủy cấp xã. Ban biên tập cho tôi hỏi: Bí thư đảng ủy cấp Xã được làm tối đa bao nhiêu nhiệm kỳ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 5 Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, có quy định:

   Chức trách: là cán bộ chuyên trách công tác Đảng ở Đảng bộ, chi bộ (nơi chưa thành lập Đảng bộ) xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ, cùng tập thể đảng uỷ, chi uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lỗi, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn xã,phường, thị trấn.

   Tiêu chuẩn cụ thể:

   + Tuổi đời: Không quá 45 tuổi khi tham gia giữ chức vụ lần đầu.

   + Học vấn: Có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông.

   + Lý luận chính trị: Có trình độ trung cấp chính trịtrở lên.

   + Chuyên môn, nghiệp vụ: ở khu vực đồng bằng và đô thị có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. ở khu vực miền núi phải được bồi dưỡng kiến thức chuyên môn (tương đương trình độ sơ cấp trở lên), nếu tham gia giữ chức vụ lần đầu phải có trình độ trung cấp chuyên môn trở lên. Đã qua bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước, nghiệp vụ quản lý kinh tế.

   => Như vậy, theo quy định trên thì quy định của đảng không có quy định về nhiệm kỳ của Bí thư đảng ủy cấp xã và cũng không có quy định về giới hạn số lần Bí thư đảng ủy xã được giữ chức vụ Bí thư đảng.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT