Bị viêm quanh răng có được đi nghĩa vụ công an không?

Ngày hỏi:29/09/2021

Xin hỏi, em muốn đi nghĩa vụ công an nhưng vẫn đang điều trị bệnh viêm chân răng, tổng cộng là 13 cái. Không biết có ảnh hưởng đến việc tham gia nghĩa vụ không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Bị viêm quanh răng có được đi nghĩa vụ công an không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Thông tư 45/2019/TT-BCA thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2 và đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

   Và tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư này có quy định cách cho điểm, cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa, vụ tham gia Công an nhân dân, cách phân loại sức khỏe được thực hiện theo các khoản: 2, 3, 4 và 5 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Dẫn chiếu Khoản 4 Điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

   - Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

   - Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

   - Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

   - Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

   - Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

   - Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

   Đồng thời, căn cứ số thứ tự 22 Mục II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư 45/2019/TT-BCA: Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên rơi vào chỉ tiêu điểm 5, sức khỏe loại 5. Do đó, bạn không đủ điều kiện về sức khỏe tham gia nghĩa vụ công an.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Nghĩa vụ công an
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn