Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội

Ngày hỏi:05/11/2016

Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Trinh, đang sinh sống ở Bình Định, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được quy định thế nào? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Ngọc Trinh_091**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 84 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, theo đó:

   1. Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử ở tỉnh và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Hội đồng bầu cử quốc gia lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trong cả nước.

   2. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội có các nội dung sau đây:

   a) Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu;

   b) Tổng số người ứng cử;

   c) Tổng số cử tri trong cả nước;

   d) Tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri trong cả nước;

   đ) Số phiếu hợp lệ;

   e) Số phiếu không hợp lệ;

   g) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

   h) Danh sách những người trúng cử theo từng đơn vị bầu cử;

   i) Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết;

   k) Những khiếu nại, tố cáo do Hội đồng bầu cử quốc gia đã giải quyết.

   3. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội được lập thành năm bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Biên bản được gửi đến Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trình Quốc hội khóa mới.

   Trên đây là quy định về biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn