Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh

Ngày hỏi:05/11/2016

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh. Chào Ban biên tập Thư ký luật, tôi là Minh, đang sinh sống ở Cần Thơ, tôi có một thắc mắc rất mong nhận được câu trả lời của Ban biên tập. Ban biên tập cho tôi hỏi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh được quy định thế nào? Vấn đề này được quy định ở đâu? Mong Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn. (Ngọc Minh_097**)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh được quy định tại Điều 83 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, theo đó, biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh được quy định như sau:

   1. Sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội của các Ban bầu cử và giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử ở tỉnh, lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở địa phương.

   2. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các nội dung sau đây:

   a) Số lượng đơn vị bầu cử;

   b) Số lượng người ứng cử;

   c) Tổng số cử tri của địa phương;

   d) Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của địa phương;

   đ) Số phiếu hợp lệ;

   e) Số phiếu không hợp lệ;

   g) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

   h) Danh sách những người trúng cử theo từng đơn vị bầu cử;

   i) Những khiếu nại, tố cáo do Tổ bầu cử, Ban bầu cử đã giải quyết;

   k) Những việc quan trọng đã xảy ra và kết quả giải quyết;

   l) Những khiếu nại, tố cáo do Ủy ban bầu cử ở tỉnh đã giải quyết;

   m) Những khiếu nại, tố cáo và kiến nghị chuyển đến Hội đồng bầu cử quốc gia.

   3. Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được lập thành bốn bản, có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là 07 ngày sau ngày bầu cử.

   Trên đây là quy định về biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở tỉnh. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn