Biên chế của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh

Ngày hỏi:22/03/2017

Biên chế của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Tôi hiện đang công tác trong Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết hiện nay đã có quy định mới về tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nhưng do không có điều kiện tìm hiểu nên không rõ lắm. Tôi có câu hỏi như trên. Mong nhận được phản hồi của quý anh chị. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. Trần Thị Cẩm Tú, địa chỉ mail camtu678****@gmail.com

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Biên chế của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh được hướng dẫn tại Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND, theo đó:

  Điều 5. Biên chế

  1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

  2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Du lịch xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập gửi Sở Nội vụ thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Biên chế của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, được quy định tại Quyết định 13/2017/QĐ-UBND. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
ĐANG PHÂN TÍCH CĂN CỨ PHÁP LÝ
 • đang phân tích....
Sở Du lịch
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn