Biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam

Ngày hỏi:15/12/2018

Xin chào và chúc sức khỏe các thành viên tư vấn pháp luật của công ty. Tôi có vấn đề sau đây muốn tham vấn ý kiến của các bạn liên quan đến lực lượng cảnh sát biển. Xin hỏi theo quy định mới nhất hiện nay thì biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định cụ thể như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 19/11/2018 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, tại kỳ họp thứ 6 đã thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 (gọi tắt là Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018).

   Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam; chế độ, chính sách đối với Cảnh sát biển Việt Nam; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

   Trong đó, Cảnh sát biển Việt Nam là lực lượng vũ trang nhân dân, lực lượng chuyên trách của Nhà nước, làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển.

   Theo quy định tại Điều 12 Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018 (có hiệu lực thi hành từ 01/7/2019) thì biện pháp công tác của Cảnh sát biển Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

   - Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện các biện pháp vận động quần chúng, pháp luật, ngoại giao, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nghiệp vụ, vũ trang để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn trên biển theo quy định của pháp luật.

   - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định việc sử dụng các biện pháp công tác theo quy định trên, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về quyết định của mình.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn