Biệt phái công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước là gì?

Ngày hỏi:27/08/2018

Xin chào, tôi tên Minh Hưng sinh sống và làm việc tại Thanh Chương, Nghệ An, vợ tôi là công chức làm việc trong lĩnh vực Kiểm toán Nhà nước. Vừa qua vợ tôi có nhận được Quyết định biệt phái công tác, tôi không thích điều đó vì vợ phải đi làm xa nhà. Nhưng vợ tôi nói chỉ đi hỗ trợ một thời gian như vậy có đúng không? Hay cụ thể: Biệt phái công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước là gì? Có văn bản nào quy định cụ thể vấn đề này không? Các bạn hỗ trợ giúp tôi với nhé. (0123****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014 về Quy định luân chuyển, điều động công chức và biệt phái, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước, biệt phái được quy định như sau:

   - Biệt phái là việc công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị được cơ quan cử đến tăng cường, làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời gian nhất định.

   - Bên cạnh đó, mình xin cung cấp thêm điều động là việc công chức được quyết định chuyển từ đơn vị này đến làm việc tại đơn vị khác trong ngành hoặc chuyển đến làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài ngành; Luân chuyển là việc công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định nhằm tiếp tục rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ và yêu cầu của chức danh quy hoạch.

   Trên đây là nội dung tư vấn về biệt phái công tác của công, viên chức Kiểm toán Nhà nước. Để có thể hiểu rõ hơn vấn đề vui lòng tìm hiểu thêm tại Quyết định 436/QĐ-KTNN năm 2014.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn