Bố bị khai trừ khỏi Đảng con có được kết nạp Đảng không?

Ngày hỏi:18/11/2020

Xin được hỏi trường hợp bố đẻ bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng thì con gái có được kết nạp vào Đảng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011Quy định 29-QĐ/TW năm 2016 thì:

   Người vào Đảng phải đáp ứng các điều kiện về:

   - Tuổi đời từ 18 đến 60 tuổi;

   - Trình độ học vấn từ tốt nghiệp THCS trở lên;

   - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ Đảng;

   - Là người ưu tú và được nhân dân tín nhiệm;

   - Có lý lịch rõ ràng, trong sáng;

   - Được hai Đảng viên chính thức giới thiệu;

   - Trải qua thời kỳ dự bị 12 tháng.

   Đồng thời, theo Mục 3.4 Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 quy định thẩm tra lý lịch của người vào Đảng như sau:

   a) Những người cần thẩm tra về lý lịch gồm:

   - Người vào Đảng.

   - Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ vợ (chồng) hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân; vợ hoặc chồng, con đẻ của người vào Đảng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ (sau đây gọi chung là người thân).

   b) Nội dung thẩm tra, xác minh

   - Đối với người vào Đảng: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; về chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.

   - Đối với người thân: làm rõ những vấn đề về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

   Như vậy, trong trường hợp này, không có quy định rõ ràng về việc bố bị khai trừ khỏi Đảng thì con gái có được kết nạp Đảng hay không. Do vậy, trường hợp này sẽ phụ thuộc vào kết luận thẩm tra lý lịch của bố chị về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay; việc chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Nếu đáp ứng điều kiện thì chị vẫn có thể được kết nạp Đảng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn