Bộ giáo dục và đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?

Ngày hỏi:05/07/2016

Bộ giáo dục và đào tạo có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào?

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo Điều 2 Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.

   Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật như sau: Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Thông tư liên tịch giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

   Ví dụ:

   Thông Tư:

   Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  Nguồn:

  Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên Trường ĐH Kinh Tế Tp.HCM
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:




  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Giáo dục và đào tạo
  Ban hành văn bản
  Bộ giáo dục
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn