Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời việc hỗ trợ chi phí học tập

Ngày hỏi:25/04/2013

heo Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, trẻ mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập. Vừa qua, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn triển khai thực hiện cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ năm học 2012 - 2013 cho học sinh dân tộc thiểu số và học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP. Tôi cho rằng, việc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện áp dụng chế độ hỗ trợ như vậy là không đúng quy định. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có ý kiến về vấn đề này.

  Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ thì Nhà nước thực hiện hỗ trợ chi phí học tập trực tiếp cho các đối tượng quy định tại Điều 6 Nghị định này với mức 70.000 đồng/học sinh/tháng để mua sách, vở và các đồ dùng khác… thời gian được hưởng theo thời gian học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.

   Như vậy, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP đã quy định hỗ trợ chi phí trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Việc Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện cấp sách giáo khoa, vở viết và dụng cụ cho đối tượng được thụ hưởng là chưa đúng quy định. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, nếu việc hỗ trợ bằng hiện vật hiệu quả hơn, thiết thực hơn cấp tiền mặt trực tiếp thì cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh phải tham mưu trình UBND cấp tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hình thức hỗ trợ cho phù hợp với thực tế và có sự đồng thuận của đối tượng thụ hưởng.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn