Bộ nào xác nhận nội dung quảng cáo mặt hàng nước mắm?

Ngày hỏi:06/07/2015

Theo phản ánh của bà Thảo, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh thực hiện xác nhận quảng cáo thực phẩm sản phẩm nước mắm từ năm 2012 đến nay. Vừa qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và thủy sản có văn bản đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ngừng xác nhận quảng cáo thực phẩm đối với các sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc lĩnh vực phân công cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT. Tuy nhiên theo trả lời của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, tất cả các thực phẩm thuộc phạm vi xác nhận công bố phù hợp quy chuẩn, quy định về an toàn thực phẩm đều do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận quảng cáo. Bà Thảo hỏi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện xác nhận quảng cáo thực phẩm như vậy có đúng thẩm quyền không? Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng đề nghị, tất cả các sản phẩm có bổ sung vi chất như (muối, nước mắm bổ sung iot, sữa bổ sung DHA, nước giải khác bổ sung vitaminC….) và các cơ sở có sản phẩm này đều thuộc phạm vi quản lý và kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, ngành Y tế. Bà Thảo cũng muốn biết, đề nghị của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có đúng quy định không?

  Nội dung này được Bộ Y tế tư vấn như sau:

  • Việc xác nhận nội dung quảng cáo là thẩm quyền và trách nhiệm của từng Bộ, ngành. Các Bộ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

   Danh mục các sản phẩm/nhóm sản phẩm thực phẩm; hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của 3 Bộ được quy định tại các phụ lục của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 9/4/2014.

   Như vậy, đối với mặt hàng nước mắm, việc xác nhận nội dung quảng cáo thuộc thẩm quyền của ngành Nông nghiệp (ngoại trừ nước mắm có bổ sung vi chất thuộc thẩm quyền của ngành Y tế).

   Theo quy định Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thẩm quyền của Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ; Thành lập Đoàn thẩm định cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung trên địa bàn theo ủy quyền vụ việc của Cục An toàn thực phẩm (có văn bản ủy quyền từng trường hợp).


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn