Bổ nhiệm làm trưởng phòng tổ chức hành chính của đơn vị sự nghiệp

Ngày hỏi:28/05/2014

Để được bổ nhiệm làm trưởng phòng tổ chức hành chính của đơn vị sự nghiệp có cần phải là bằng đại học và đảng viên không ?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • 1. Tiêu chuẩn để xem xét bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trước hết vẫn là năng lực, thể hiện qua trình độ (bằng cấp chuyên môn) và hiệu quả công việc thực tế. Cho nên đơn vị yêu cầu có Bằng Đại học để được bổ nhiệm là cần thiết và hợp lý.

   2. Về tiêu chuẩn đảng viên để được bổ nhiệm: Tuỳ theo vị trí, chức danh lãnh đạo của từng đơn vị. Cũng có những vị trí lãnh đạo phải là đảng viên mới được bổ nhiệm (nhất là công tác tổ chức, cán bộ). Nếu đơn vị bạn đưa ra tiêu chuẩn đảng viên mới được bổ nhiệm cũng phù hợp.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn