Bộ Nội vụ tiếp khách nước ngoài như thế nào?

Ngày hỏi:16/08/2017

Bộ Nội vụ tiếp khách nước ngoài như thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là sinh viên trường Học viện ngoại giao. Trong quá trình học, em có tìm hiểu thêm về hoạt động của các bộ, ngành trong tổ chức bộ máy nhà nước để bổ sung thêm kiến thức. Em được biết, các cuộc gặp gỡ, đón tiếp các đoàn khách trong nước của Bộ Nội vụ diễn ra theo quy trình khá chặt chẽ. Vậy đối với các cuộc gặp gỡ, tiếp các đoàn khách nước ngoài của Bộ thì được tổ chức như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Em mong nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Thành Nam (01268***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc tiếp khách nước ngoài của Bộ Nội vụ được quy định tại Điều 24 Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định 1079/QĐ-BNV năm 2012 như sau:

   - Vụ Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ trình Bộ trưởng kế hoạch tiếp khách nước ngoài và tổ chức buổi tiếp theo quy định chung.

   - Đối với những buổi tiếp khách nước ngoài do Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng chủ trì, Vụ Hợp tác quốc tế cùng với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị và xin ý kiến về nội dung trước 03 ngày làm việc.

   - Trường hợp Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ được uỷ quyền tiếp thì có trách nhiệm chuẩn bị nội dung làm việc và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực trước khi làm việc. Hàng quý, các cơ quan, đơn vị tổng hợp kết quả các chương trình làm việc với khách nước ngoài (nếu có) gửi Vụ Hợp tác quốc tế để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực. Vụ Hợp tác quốc tế giúp các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ bảo đảm nghi lễ và thủ tục ngoại giao, đồng thời phối hợp để xử lý những vấn đề phát sinh.

   - Không tiếp khách nước ngoài tại phòng làm việc riêng, trừ các dự án có chuyên gia nước ngoài trực tiếp tham gia làm tư vấn.

   Trên đây là nội dung quy định về việc tiếp khách nước ngoài của Bộ Nội vụ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1079/QĐ-BNV năm 2012.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn