Bộ Nội vụ trả lời về đối tượng hưởng ưu đãi vùng ĐBKK

Ngày hỏi:23/05/2014
Các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP không? Cũng liên quan đến chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP, cử tri các tỉnh Ninh Thuận, Quảng Trị, Tiền Giang và Trà Vinh kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu, bổ sung các đối tượng là cán bộ bán chuyên trách và hợp đồng cấp xã cũng được hưởng các chính sách của Nghị định này.

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời cử tri các tỉnh như sau:

   Căn cứ Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, liên Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn thực hiện.

   Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) kể từ 1/3/2011 được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn của UBND các cấp nếu công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

   Liên quan đến kiến nghị về bổ sung chế độ với cán bộ bán chuyên trách, hợp đồng cấp xã, theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì ở cấp xã không có đối tượng là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

   Đối với những người làm hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (đối tượng ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức) không thuộc đối tượng hưởng lương, vì vậy không thuộc đối tượng áp dụng các chế độ phụ cấp quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

   Theochinhphu.vn


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn