Bộ trưởng bộ Quốc phòng có được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm hay không?

Ngày hỏi:20/11/2020

Cho hỏi theo quy định pháp luật hiện hành thì đối với Bộ trưởng bộ Quốc phòng có được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1c Điều 12 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định như sau:

   1. Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:

   a) Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;

   b) Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội;

   c) Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ.

   Như vậy, đối với tất cả Bộ trưởng thì được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn