Bộ Y tế được tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:29/06/2017

Cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế được quy định thế nào? Xin chào các anh chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em là Xuân Hạ, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng. Hiện tại, em đang tìm hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của một số bộ ngành để chuẩn bị cho bài thi kiểm tra năng lực vào Đại học Luật TP.HCM sắp tới. Trong đó, em gặp một vài vướng mắc mong anh chị giúp đỡ. Cho em hỏi, pháp luật hiện hành quy định ra sao về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế? Em có thể tham khảo thêm thông tin tại văn bản nào? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Cảm ơn các anh chị rất nhiều!

Vũ Xuân Hạ (0167****)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế được quy định tại Điều 3 Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Cụ thể bao gồm:

   1. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng.

   2. Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

   3. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

   4. Vụ Bảo hiểm y tế.

   5. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

   6. Vụ Tổ chức cán bộ.

   7. Vụ Hợp tác quốc tế.

   8. Vụ Pháp chế.

   9. Văn phòng Bộ.

   10. Thanh tra Bộ.

   11. Cục Y tế dự phòng.

   12. Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

   13. Cục An toàn thực phẩm.

   14. Cục Quản lý Môi trường y tế.

   15. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

   16. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

   17. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

   18. Cục Quản lý Dược.

   19. Cục Công nghệ thông tin.

   20. Tổng cục Dân số.

   21. Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

   22. Báo Sức khỏe và Đời sống.

   23. Tạp chí Y Dược học.

   Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 23 Điều này là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

   Vụ Kế hoạch - Tài chính có 05 phòng; Cục Y tế dự phòng có 04 phòng và Văn phòng Cục; Cục Phòng, chống HIV/AIDS có 03 phòng và Văn phòng Cục; Cục An toàn thực phẩm có 05 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Môi trường y tế có 03 phòng và Văn phòng Cục; Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có 02 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có 05 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền có 03 phòng và Văn phòng Cục; Cục Quản lý Dược có 06 phòng và Văn phòng Cục; Cục Công nghệ thông tin có 02 phòng và Văn phòng Cục; Văn phòng Bộ có 07 phòng; Thanh tra Bộ có 05 phòng.

   Bộ trưởng Bộ Y tế trình Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp khác trực thuộc Bộ Y tế.

   Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức thuộc bộ, trừ Tổng cục Dân số.

   Liên quan đến nội dung này, Ban biên tập xin gửi đến bạn một số thông tin như sau:

   Về vị trí và chức năng, Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

   Về nhiệm vụ và quyền hạn, Bộ Y tế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định chung cho các Bộ như: về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, về pháp luật, về hợp tác quốc tế, về cải cách hành chính, quản lý nhà nước các dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp, hợp tác xã và các loại hình kinh tế tập thể, tư nhân khác, về hội, tổ chức phi Chính phủ, về tổ chức bộ máy, biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, kiểm tra, thanh tra và quản lý tài chính tài sản.

   Ngoài những nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi chung được quy định cho tất cả các Bộ, Chính phủ cũng đồng thời quy định các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể cho Bộ Y tế trong phạm vi riêng biệt chỉ thuộc quyền quản lý của Bộ. Theo đó, các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể được thể hiện ở các mặt như: trình dự án luật, dự thảo nghị quyết, các văn bản khác về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ hoặc theo phân công, ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ, về y tế dự phòng, về công tác khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, về y, dược cổ truyền, về trang thiết bị và công trình y tế,...

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Nghị định 75/2017/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn