Ca trưởng và các nhân viên của Trạm trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe có nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Ngày hỏi:13/09/2017

Nhiệm vụ, quyền hạn của ca trưởng và các nhân viên của Trạm trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe được quy định như thế nào? Xin chào các chuyên gia Thư Ký Luật. Tôi hiện đang sinh sống và làm việc tại Cao Bằng trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Trong quá trình làm việc, tôi có tìm hiểu thêm về chức năng và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe. Tuy nhiên, một vài vấn đề tôi chưa nắm rõ. Cho tôi hỏi, hiện nay, ca trưởng và các nhân viên của Trạm trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe được giao nhiệm vụ, quyền hạn gì? Có văn bản nào quy định vấn đề này không? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Quý chuyên gia. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc sức khỏe! 

Thành Hiếu (hieu***@gmail.com)
 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Ngày 01/6/2012, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ. Thông tư này quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ và áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ.

   Theo đó, nhiệm vụ, quyền hạn của ca trưởng và các nhân viên của Trạm trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe là một trong những nội dung trọng tâm và được quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 10/2012/TT-BGTVT. Cụ thể bao gồm:

   a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trạm trưởng, Phó Trạm trưởng;

   b) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao trong “Quy chế phối hợp các lực lượng hoạt động tại Trạm”;

   c) Chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng và trước pháp luật về những hành vi của mình.

   Liên quan đến nội dung này, để bạn nắm rõ hơn vấn đề, Ban biên tập gửi đến bạn thông tin về nhiệm vụ, quyền hạn của một số chức danh khác như sau:

   - Trạm trưởng:

   + Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của Trạm theo quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

   + Phân công nhiệm vụ cho các Phó Trạm trưởng, Ca trưởng và nhân viên của Trạm;

   + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao trong “Quy chế phối hợp các lực lượng hoạt động tại Trạm”;

   + Chịu trách nhiệm nước ngoài đứng đầu cơ quan trực tiếp quản lý Trạm và trước pháp luật về việc tổ chức, vận hành Trạm.

   - Phó Trạm trưởng:

   + Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trạm trưởng;

   + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác được giao trong “Quy chế phối hợp các lực lượng hoạt động tại Trạm”.

   + Chịu trách nhiệm trước Trạm trưởng và trước pháp luật về những hành vi của mình.

   Trên đây là nội dung tư vấn đối với thắc mắc của bạn về nhiệm vụ, quyền hạn của ca trưởng và các nhân viên của Trạm trực tiếp vận hành Trạm kiểm tra tải trọng xe. Để hiểu chi tiết hơn vấn đề này, bạn vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 10/2012/TT-BGTVT.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn