Các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của biên phòng Việt Nam quy định ra sao?

Ngày hỏi:31/12/2020

Theo quy định mới của pháp luật liên quan đến lĩnh vực biên phòng thì các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia của biên phòng Việt Nam quy định thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 20 Luật Biên phòng Việt Nam 2020 (Có hiệu lực từ 01/01/2022) quy định các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia bao gồm:

   + Vận động quần chúng;

   + Pháp luật;

   +Ngoại giao;

   + Kinh tế;

   + Khoa học - kỹ thuật;

   + Nghiệp vụ;

   + Vũ trang.

   Nội dung, điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và trách nhiệm áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều này do pháp luật quy định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn