Các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống ở Đảng viên

Ngày hỏi:20/12/2018

Tôi tên Huỳnh Ngân hiện sinh sống tại Thanh Chương, Nghệ An, tôi đang muốn biết trong công tác đánh giá chất lượng đảng viên thì có những biểu hiện như thế nào thì xem là suy thoái đạo đức, lối sống?

Huỳnh Ngân (ngan****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Hướng dẫn 16-HD/BTCTW năm 2018 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức Đảng, Đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành, có quy định một số biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống ở Đảng viên như sau:

   1. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể.

   2. Ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

   3. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ.

   4. Đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.

   5. Cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền.

   6. Độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

   7. Kê khai tài sản, thu nhập không trung thực.

   8. Mắc bệnh "thành tích", háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi.

   9. Thích được đề cao, ca ngợi.

   10. "Chạy thành tích", "chạy khen thưởng","chạy danh hiệu".

   11. Quan liêu, xa rời quần chúng, không sâu sát cơ sở.

   12. Thiếu kiểm tra, đôn đốc, không nắm chắc tình hình địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

   13. Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

   14. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...

   15. Đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả.

   16. Mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định.

   17. Chi tiêu công quỹ tùy tiện, vô nguyên tắc.

   18. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực.

   19. Phí phạm thời gian lao động.

   20. Tham ô, tham nhũng.

   21. Lợi dụng chức vụ quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi.

   22. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

   23. Thao túng trong công tác cán bộ.

   24. Chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội...

   25. Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân.

   26. Để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

   27. Đánh bạc, rượu chè bê tha, mê tín dị đoan.

   28. Ủng hộ hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp.

   29. Sa vào các tệ nạn xã hội.

   30. Vi phạm thuần phong, mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, chuẩn mực đạo đức gia đình và xã hội.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn