Các chế độ thực hiện trong khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn

Ngày hỏi:13/07/2018

Các chế độ thực hiện trong khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Các chế độ thực hiện trong khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Ngọc Huy (huy***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các chế độ thực hiện trong khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn được quy định tại Điều 14, 15 và Điều 16 Quyết định 160/2004/QĐ-BQP về Quy chế đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

   Điều 14. Chế độ hội nghị huấn luyện

   1. Đơn vị quản lý học viên tổ chức hội nghị rút kinh nghiện huấn luyện tháng một lần vào chiều thứ 2 tuần cuối tháng. Thành phần gồm cán bộ quản lý học viên, học viên, đại biểu giáo viên, Ban Tham mưu – Đào tạo, Ban chính trị, Ban Hậu cầu, Phòng Đào tạo trường chính trị.

   2. Hàng quý Ban giám hiệu trường quân sự tổ chức giao ban huấn luyện nhà trường vào sáng thứ 5 tuần cuối của tháng cuối quý. Thành phần gồm : Ban giám hiệu, chỉ huy các Ban, Khoa, Phòng Đào tạo trường Chính trị, đại biểu học viên, mời một đồng chí trong Ban giám đống trường Chính trị tham dự.

   3. Hội nghị triển khai nhiệm vụ đào tạo và hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm khóa học căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và địa phương để tổ chức cho phù hợp về thời gian.

   Điều 15. Chế độ giao ban báo cáo.

   1. Hàng ngày các Ban, Khoa, đơn vị huấn luyện tổ chức giao ban nắm tình hình trong ngày do Ban giám hiệu chủ trì.

   2. Trực ban lớp học tổng hợp tình hình huấn luyện trong ngày báo cáo về Ban Tham mưu – Đào tạo từ 15 đến 16 giờ hàng ngày. Báo cáo phải có xác nhận của cán bộ quản lý học viên.

   Điều 16. Chế độ kiểm tra, thanh tra huấn luyện.

   1. Kiểm tra, thanh tra huấn luyện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý về công tác giáo dục đào tạo trong nhà trường.

   2. Nội dung kiểm tra, thanh tra huấn luyện tập trung vào việc thực hiện kế hoạch, tổ chức huấn luyện dạy và học, chất lượng huấn luyện.

   3. Kết thúc kiểm tra, thanh tra có nhận xét, cho điểm từng mặt công tác và điểm đáng giá chung. Biên bản kiểm tra, thanh tra có xác nhận của giáo viên, cán bộ quản lý học viên và cán bộ kiểm tra, thanh tra.

   4. Kiểm tra huấn luyện được tiến hành thường xuyên trong khóa học. Việc thanh tra huấn luyện được tiến hành theo đợt, theo yêu cầu của chỉ huy và đòi hỏi của thực tế huấn luyện. Cán bộ thanh tra do Tỉnh đội trưởng chỉ định.

   Trên đây là nội dung quy định về các chế độ thực hiện trong khóa đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 160/2004/QĐ-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn