Các chứng chỉ ngoại ngữ khác khi thi công chức?

Ngày hỏi:29/07/2015

Hồ sơ thi công chức ngoài chứng chỉ ngoại ngữ ABC ra. Các chứng chỉ ngoại ngữ khác có được chấp nhận không?vd như chứng chỉ tiếng trung HSK

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức chuyên ngành hành chính, yêu cầu về ngoại ngữ đối với ngạch chuyên viên: “Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (tương đương trình độ B) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc”.

   Như vậy, Thông tư chỉ quy định chung là ngoại ngữ, do vậy nếu có chứng chỉ ngoại ngữ đảm bảo trình độ theo quy định thì bạn có thể nộp khi nộp hồ sơ tuyển dụng công chức.


  Nguồn:

  Website Sở Nội vụ thành phố Đà nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn