Các công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày hỏi:24/10/2019

Được biết Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành quy định về phân công công việc giữa bộ trưởng và các thứ trưởng, cho tôi hỏi bộ TTTT sẽ thực hiện những công tác nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Quyết định 1696/QĐ-BTTTT năm 2019 quy định các công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:

   - Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông.

   - Tổ chức, cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ.

   - Cải cách hành chính; Thực hành tiết kiệm; Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, buôn lậu.

   - Thi đua - khen thưởng và lịch sử - truyền thống.

   - Nội chính.

   - Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

   - Thanh tra.

   - Kế hoạch - Tài chính.

   - Khoa học và Công nghệ; Sở hữu trí tuệ; Tiêu chuẩn, chất lượng thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông.

   - Hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

   - Pháp chế.

   - Đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu; Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; Đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp.

   - Chuyển đổi số, kinh tế số.

   - Ứng dụng công nghệ thông tin trong Bộ Thông tin và Truyền thông.

   - Công tác Quốc phòng - An ninh, Quân sự của Bộ.

   - Công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

   - Công tác Đảng, Đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh).

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn