Các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới cấp nào phê duyệt?

Ngày hỏi:07/07/2015
Tại Điểm e, khoản 2, Điều 4 của Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 Quy định: Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức phê duyệt các dự án ĐT . 3 tỷ trở xuống riêng đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 và các quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013 và số 38/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định. Vậy cho em hỏi: Riêng đối với các công trình thuộc Chương trình nông thôn mới cấp nào phê duyệt sao không đưa rõ vào quyết định luôn.

  Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bình Định tư vấn như sau:

  • Bạn Nguyễn Thành Đạt thân mến, vấn đề bạn nêu cụ thể là công trình thuộc Chương trình nông thôn mới từ nguồn vốn nào. Nếu nguồn vốn thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 của Quyết định 18/2013/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Cơ chế đầu tư đặc thù đối với công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tỉnh Bình Định thì thực hiện theo các quy định tại Quyết định này. Nội dung Điều 1 Quyết định 18/2013/QĐ-UBND quy định như sau :

   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

   1) Phạm vi điều chỉnh : Quy định này quy định cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng (gọi tắt là cơ chế đầu tư đặc thù) các công trình thuộc Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định (kể cả các công trình của Chương trình được lồng ghép đầu tư với các nguồn vốn khác) nếu đảm bảo các điều kiện sau đây thì được thực hiện theo Quy định này:

   a. Quy mô vốn đầu tư đến 3 tỷ đồng;

   b. Thời gian thi công xây dựng công trình dưới 1 năm;

   c. Kỹ thuật đơn giản được áp dụng thiết kế mẫu (thiết kế điển hình) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

   d. Công trình do cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng hoặc nhóm thợ, cá nhân trong xã có đủ năng lực để xây dựng.

   Riêng các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được lồng ghép đầu tư với nguồn vốn ODA nếu có những quy định riêng khác với quy định này thì được thực hiện theo quy định của dự án ODA đó.

   Các quy định khác không nêu trong quy định này, thì được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

   2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư hưởng lợi có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình quy định tại Khoản 1, Điều này.


  Nguồn:

  Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng Tỉnh Bình Định
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn