Các điều kiện bảo đảm thực hiện tổ chức hội nghị của VKSND tối cao như thế nào?

Ngày hỏi:01/11/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì các điều kiện bảo đảm thực hiện tổ chức hội nghị của VKSND tối cao như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các điều kiện bảo đảm thực hiện tổ chức hội nghị của VKSND tối cao như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 9 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì Các điều kiện bảo đảm thực hiện như sau:

   - Cục Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng VKSND tối cao có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho việc tổ chức hội nghị, hội thảo; phối hợp hoàn tất thủ tục thanh toán các mục chi cho hội nghị, hội thảo.

   - Đối với các hội thảo có sự tài trợ của các cơ quan, tổ chức quốc tế, Văn phòng phối hợp với đơn vị chủ trì thực hiện việc bảo đảm kinh phí.

   Trên đây là quy định về các điều kiện bảo đảm thực hiện tổ chức hội nghị của VKSND tối cao.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn