Các đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị của VKSND tối cao có trách nhiệm như thế nào?

Ngày hỏi:01/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định về tổ chức hội nghị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cho tôi hỏi theo quy định thì Các đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị của VKSND tối cao có trách nhiệm như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Quy định 03/QyĐ-VKSTC năm 2019 thì các đơn vị phối hợp có trách nhiệm:

   - Cung cấp đủ tài liệu, danh sách đại biểu tham dự hội nghị, hội thảo cho đơn vị chủ trì;

   - Phối hợp kiểm tra về nội dung của hội nghị, hội thảo bảo đảm đúng quy định của VKSND tối cao;

   - Thực hiện công việc khác bảo đảm việc tổ chức hội nghị, hội thảo theo yêu cầu của đơn vị chủ trì.

   Trên đây là quy định về trách nhiệm của các đơn vị phối hợp tổ chức hội nghị của VKSND.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn