Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:03/10/2018

Tôi có tìm hiểu về một số quy định liên quan đến hoạt động thống kê và có thắc mắc nên muốn hỏi mọi người một câu như sau: Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được quy định như thế nào? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê được quy định tại Điều 10 Luật thống kê 2015 với nội dung như sau:

   - Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước gồm:

   + Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, không kịp thời, cản trở việc cung cấp thông tin theo phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê và từ dữ liệu hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

   + Khai man, làm sai lệch dữ liệu thông tin thống kê;

   + Can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác khai man, làm sai lệch dữ liệu, thông tin thống kê và sử dụng thông tin thống kê;

   + Thực hiện sai các quy định trong phương án điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê, sử dụng dữ liệu hành chính cho hoạt động thống kê; tự sửa đổi thông tin khi thực hiện điều tra, báo cáo thống kê và cung cấp thông tin từ dữ liệu hành chính;

   + Báo cáo, công bố, phổ biến thông tin thống kê không chính xác;

   + Tiết lộ thông tin thống kê thuộc danh mục bí mật nhà nước; tiết lộ dữ liệu, thông tin thống kê chưa được công bố; sử dụng dữ liệu, thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài mục đích thống kê khi chưa được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;

   + Quyết định điều tra thống kê, ban hành chế độ báo cáo thống kê trái quy định của pháp luật về thống kê.

   - Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm:

   + Các hành vi quy định tại các điểm b, c và e khoản 1 Điều 10 Luật thống kê 2015;

   + Thu thập, phổ biến thông tin thống kê thuộc bí mật nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

   Trên đây là nội dung trả lời về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê và sử dụng thông tin thống kê. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật thống kê 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn