Các hình thức kỷ luật nếu ngược đãi tù binh?

Ngày hỏi:11/05/2020

Cho hỏi, nếu ngược đãi tù binh chưa đến mức truy cứu hình sự thì bị xử lý kỷ luật như thế nào. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ vào Điều 32 Thông tư 16/2020/TT-BQP, ngược đãi tù binh bị xử lý kỷ luật như sau:

   - Vi phạm chính sách tù binh, hàng binh, ngược đãi tù binh, hàng binh nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm.

   Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định hình thức xử lý kỷ luật đối với các hành vi khác, ví dụ như hành vi vi phạm trật tự công cộng:

   - Vi phạm pháp luật về trật tự công cộng gây hậu quả chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo.

   - Nếu vi phạm một trong các trường hợp sau thì bị kỷ luật từ hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm đến giáng chức, cách chức:

   + Đã bị xử lý kỷ luật mà còn vi phạm;

   + Lôi kéo người khác tham gia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn