Các hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

Ngày hỏi:04/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Đức Hoàng, hiện tôi đang làm việc trong một công ty tín dụng. Có thắc mắc tôi mong muốn nhận phản hồi cụ thể: Các hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước bao gồm các hoạt động nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước bao gồm các hoạt động quy định tại Điều 6 Quyết định 2456/QĐ-BTC năm 2014 về Quy chế hoạt động thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước có nghĩa vụ chấp hành quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước.

   - Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về các khoản chi ngân sách nhà nước thực hiện tại hệ thống Kho bạc Nhà nước, việc chấp hành các quy định của pháp luật của các quỹ tài chính do Kho bạc Nhà nước quản lý.

   - Ban hành các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ thanh tra theo thẩm quyền thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ đó.

   - Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt; kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh, tra, việc chấp hành các quy định về công tác thanh tra của các cơ quan trong phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

   - Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Kho bạc Nhà nước.

   - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, các quyết định xử lý sau thanh tra.

   - Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

   - Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định cho phù hợp yêu cầu quản lý; kiến nghị đình chỉ hoặc hủy bỏ quy định trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra.

   - Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Kho bạc Nhà nước.

   Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn