Các loại chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức kiểm toán

Ngày hỏi:01/03/2018

Các loại chương trình, tài liệu nào đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức kiểm toán? Xin chào Ban biên tập, tôi là Tiến Phát, tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, nhưng có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp cụ thể là có các loại chương trình, tài liệu nào đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức kiểm toán? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các loại chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức kiểm toán
   (ảnh minh họa)
  • Các loại chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức kiểm toán được quy định tại Điều 6 Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Loại chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, bao gồm:

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên (gồm cả Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn Tiền kiểm toán viên);

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên chính;

   + Chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên môn ngạch kiểm toán viên cao cấp.

   - Loại chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý bao gồm:

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và tương đương;

   + Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp vụ và tương đương.

   - Loại chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, bao gồm:

   + Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo chuyên ngành, lĩnh vực;

   + Các chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo vị trí việc làm.

   - Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công nghệ thông tin.

   - Chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng khác do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về các loại chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo tại Quyết định 1616/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn