Các mức phân loại, đánh giá viên chức ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày hỏi:04/12/2019

Viên chức ngành Kiểm sát nhân dân được đánh giá, phân loại ở những mức độ thực hiện nhiệm vụ nào? Mong ban biên tập phản hồi thông tin!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các mức phân loại, đánh giá viên chức ngành Kiểm sát nhân dân được quy định tại Điều 19 Quy chế kèm theo Quyết định 561/QĐ-VKSTC 2019, cụ thể như sau:

   1. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

   2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

   3. Hoàn thành nhiệm vụ.

   4. Không hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đánh giá viên chức
  Kiểm sát nhân dân
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn