Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với công tác cán bộ từ nay đến 2020

Ngày hỏi:03/08/2017

Các nhiệm vụ trọng tâm nào cần thực hiện đối với công tác cán bộ từ nay đến 2020? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một sinh viện vừa mới tốt nghiệp của Trường Đại học Lao động - Xã hội, để phục vụ cho kỳ thi công chức sắp tới, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Các nhiệm vụ trọng tâm nào cần thực hiện đối với công tác cán bộ từ nay đến 2020? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Công Hữu (0978******)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với công tác cán bộ từ nay đến 2020 được quy định tại Kết luận 37-KL/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành như sau:

   1- Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp; thực hiện việc xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

   2- Hoàn thiện, ban hành và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về: Quy chế bầu cử trong Đảng; quy chế đánh giá cán bộ (sửa đổi, bổ sung); quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; quy chế miễn nhiệm và từ chức của cán bộ; cải tiến việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ; chính sách xử lý, sử dụng và quản lý cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị; chính sách nhà ở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ để bổ sung cán bộ cho các lĩnh vực công tác.

   3- Nghiên cứu, xây dựng và thực hiện thí điểm một số đề án

   - Đề án thực hiện chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu ban thường vụ và bí thư, phó bí thư.

   - Đề án nhất thể hoá một số tổ chức và chức danh lãnh đạo Đảng, chính quyền ở cấp xã, huyện, tỉnh.

   - Đề án đổi mới cách tuyển chọn cán bộ lãnh đạo cấp vụ và cấp phòng; thực hiện chế độ thực tập và tập sự lãnh đạo.

   Giao Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng và xem xét kỹ các đề án trước khi quyết định thí điểm.

   4- Triển khai xây dựng các đề án về:

   - Chiến lược quốc gia về nhân tài và Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưõng cán bộ.

   - Cơ chế đảng viên và nhân dân tham gia giám sát cán bộ và công tác cán bộ; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

   - Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với việc mở rộng thực hiện chủ trương khoán chi phí hành chính, khoán quỹ lương trong các cơ quan hành chính; thực hiện một cơ quan thống nhất quản lý về biên chế. Tiếp tục thực hiện chính sách nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi đối với một số trường hợp để sắp xếp, bố trí cán bộ sau các kỳ đại hội Đảng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đối với công tác cán bộ từ nay đến 2020. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo hơn tại Kết luận 37-KL/TW.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn