Các nhóm tiêu chí phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập

Ngày hỏi:02/04/2019

Tôi đang muốn tìm hiểu những quy định của pháp luật về việc phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. Vì thế, tôi có một thắc mắc mong nhận được sự giải đáp từ phía anh/chị trong Ban biên tập. Các nhóm tiêu chí phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập  bao gồm nhóm nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập

Hoàng Tiến (093***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 5 Quyết định 181/2005/QĐ-TTg về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì:

   Việc phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập căn cứ vào các nhóm tiêu chí sau đây:

   1. Các nhóm tiêu chí phân loại, bao gồm:

   a) Nhóm tiêu chí về loại hình và tính chất tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập; ngành, lĩnh vực hoạt động theo các luật, pháp lệnh chuyên ngành tương ứng điều chỉnh;

   b) Nhóm tiêu chí về cấp quản lý, chức năng, nhiệm vụ phục vụ quản lý nhà nước hoặc dịch vụ công đối với từng loại tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

   c) Nhóm tiêu chí về ngành nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

   2. Các nhóm tiêu chí xếp hạng, bao gồm:

   a) Nhóm tiêu chí về quy mô tổ chức, khối lượng công việc;

   b) Nhóm tiêu chí về cơ cấu, trình độ lao động và độ phức tạp quản lý;

   c) Nhóm tiêu chí về hạ tầng cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị công nghệ, phương tiện làm việc;

   d) Nhóm tiêu chí về hiệu quả sử dụng các nguồn lực, kết quả hoạt động có thu và mức độ đáp ứng nhu cầu phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; phát huy vai trò, tác dụng thực tế.

   Trên đây là nội dung quy định về các nhóm tiêu chí phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 181/2005/QĐ-TTg.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn