Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:07/03/2019

Đang tìm hiểu quy định về tổ chức nhà nước và tổ chức chính trị xã hội. Tôi có thắc mắc sau mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Các tổ chức chính trị - xã hội được tổ chức như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Hiến pháp 2013, có quy định. Tổ chức chính trị xã hội bao gồm những tổ chức sau:

   - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

   - Công đoàn Việt Nam,

   - Hội nông dân Việt Nam,

   - Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,

   - Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam,

   - Hội cựu chiến binh Việt Nam

   Điều 9 cũng có quy định về việc tổ chức của các tổ chức chính trị- xã hội như sau:

   Các tổ chức chính trị - xã hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng các tổ chức thành viên khác của Mặt trận phối hợp và thống nhất hành động trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn