Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ngày hỏi:06/12/2017

Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi là Khánh, hiện đang làm việc tại Quận 9, Tp.HCM. Tôi được biết vừa có quy định mới về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm và tôi quan tâm đến vấn đề chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi: Các trường hợp nào chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập. Tôi xin cảm ơn.   

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Ngày 15/11/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

  Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị. Trường hợp đảng viên vi phạm những nội dung chưa có trong Quy định này thì căn cứ vào quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luật cho phù hợp.

  Theo quy định tại Điều 5 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 thì các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được quy định như sau:

  1- Đảng viên vi phạm đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức, bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quan y tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhận thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

  2- Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét, kết luận, không xử lý kỷ luật, trừ trường hợp đảng viên đó vi phạm kỷ luật đặc biệt nghiêm trọng.

  Trên đây là nội dung tư vấn về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quy định 102-QĐ/TW năm 2017.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn