Các trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước

Ngày hỏi:31/01/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật thì các trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước bao gồm các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 08/2019/TT-BTP, cụ thể như sau:

   - Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại tại địa phương;

   - Hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan giải quyết bồi thường là Tòa án cấp tỉnh và tương đương, Tòa án cấp huyện và tương đương có thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự, hình sự, hành chính có yêu cầu bồi thường.

   Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn