Các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu

Ngày hỏi:02/12/2019

Cho em hỏi theo quy định mới thì có những trường hợp nào được miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 22 Nghị định 85/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 01/01/2020) quy định những trường hợp nào được miễn kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, cụ thể như sau:

   - Các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, các trường hợp miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

   - Miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các trường hợp sau:

   + Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

   + Hàng hóa nhập khẩu trong danh mục và định lượng miễn thuế theo quy định của pháp luật phục vụ cho công tác và sinh hoạt của tổ chức nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao;

   + Hành lý của người nhập cảnh trong định mức miễn thuế;

   + Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

   - Miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các trường hợp sau:

   + Hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh có trị giá hải quan được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

   + Hàng hóa tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế;

   + Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn