Các trường hợp nâng lương trước hạn?

Ngày hỏi:21/12/2016

Ông Hồ Ngọc Vũ (TP. Đà Nẵng) sinh ngày 9-2-1957. Năm 2014, ông được nâng lương trước hạn 9 tháng, từ bậc 7/8 lên bậc 8/8, thời gian tính nâng lương lần sau từ tháng 2-2015. Tháng 9-2016, ông nhận được thông báo nghỉ hưu và sẽ nghỉ theo quy định vào tháng 3-2017. Tháng 10-2016, ông Vũ được nâng ngạch và xếp lương chuyên viên cao cấp, mã số 01.001, bậc 3, Hệ số lương 6,92. Tháng 2-2017, ông sẽ đủ 24 tháng để tính nâng lương lần sau. Ông Vũ hỏi, ông có được xét nâng bậc lương trước hạn khi nghỉ hưu không?

  Nội dung này được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư 08/2013/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thì cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu, trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 08, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định.

   Trường hợp của ông Vũ, có thời điểm nâng lương lần sau tính từ ngày 1-2-2015 (nâng lương thường xuyên vào tháng 2-2015, thông báo nghỉ hưu từ tháng 9/2016, nghỉ hưu từ ngày 1-3-2017), như vậy, tính đến tháng 2-2017 sẽ đủ điều kiện để đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng, lương mới được tính hưởng từ ngày 1-2-2017.


  Nguồn:

  Báo điện tử Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn