Các trường hợp nào cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế?

Ngày hỏi:04/07/2017

Các trường hợp nào cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Việt Thắng hiện đang sinh sống tại Hà Nội, gia đình tôi có nhỏ một công ty nhỏ chuyên cung cấp các dịch vụ dọn dẹp cho các cơ quan, tổ chức có nhu cầu, gần đây tôi có tìm hiểu thêm về luật thuế, tôi có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp như sau. Trong các trường hợp nào cơ quan quản lý thuế sẽ kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế? Tôi có thể tìm hiểu nội dung này tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Chân thành cảm ơn!

 Việt Thắng (vietthang***@gmail.com)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp cơ quan quản lý thuế kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 78 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016 hợp nhất Luật quản lý thuế do Văn phòng Quốc hội ban hành, cụ thể về vấn đề này như sau:
   a) Các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 77 của Luật này;
   b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, bao gồm kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu để đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.
   Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế thì Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 4 Chương X của Luật này;
   c) Các trường hợp xác định đối tượng kiểm tra theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế qua phân tích, đánh giá việc chấp hành pháp luật của người nộp thuế; kiểm tra đối với trường hợp có phát sinh dấu hiệu vi phạm pháp luật và các trường hợp được lựa chọn theo kế hoạch, chuyên đề kiểm tra do thủ trưởng cơ quan quản lý thuế cấp trên quyết định. Đối với các trường hợp nêu tại điểm này, cơ quan quản lý thuế thực hiện kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế không quá một lần trong một năm.
   Như vậy, trong các trường hợp nếu cơ quan hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế mà người nộp thuế quá thời hạn cơ quan thuế cho phép mà không giải trình được thì thủ trưởng cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
   Trên đây là nội dung câu trả lời của Ban biên tập về các trường hợp cơ quan quản lý thuế thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế theo quy định của pháp luật. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH năm 2016.
   Trân trọng!

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn