Các trường hợp nào được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số?

Ngày hỏi:15/11/2016

Các trường hợp nào được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số? Chào mọi người, em có một vấn đề hi vọng được các anh chị trong Thư ký luật giải đáp. Em hiện đang làm công tác dân số tại ủy ban huyện. Do liên quan đến lợi ích công tác nên em muốn tìm hiểu một số quy định về chức danh nghề nghiệp dân số. Cho em hỏi: Các trường hợp nào được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Bích Ly, HN.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số được hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số do Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Nội vụ ban hành, theo đó:

   1. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II (mã số V.08.10.27) đối với viên chức hiện đang làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch này, hiện đang xếp lương ở ngạch tương đương chuyên viên chính.

   2. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III (mã số V.08.10.28) đối với viên chức hiện đang làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 5 Thông tư liên tịch này, hiện đang xếp lương ở ngạch tương đương ngạch chuyên viên.

   3. Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV (mã số V.08.10.29) đối với viên chức hiện đang làm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 6 Thông tư liên tịch này, hiện đang xếp lương ở ngạch tương đương ngạch cán sự.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp dân số, được quy định tại Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BYT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn