Các trường hợp thanh tra chuyên ngành về hải quan đột xuất

Ngày hỏi:01/11/2018

Tôi được biết theo quy định của pháp luật thì có hai loại thanh tra đó là loại thanh tra đã có kế hoạch thanh tra trước đó, và có thể là thanh tra đột xuất. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi đối với thanh tra trong chuyên ngành hải quan thì các trường hợp nào sẽ được thanh tra đột xuất? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp thanh tra chuyên ngành về hải quan đột xuất được quy định tại Điều 15 Quyết định 4129/QĐ-TCHQ năm 2017 về Quy định tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra; trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành về hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành, cụ thể như sau:

   - Khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hải quan, pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

   - Theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng;

   - Theo yêu cầu của Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (đối với cấp Cục Hải quan tỉnh, thành phố).

   Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo phân cấp quyết định việc thanh tra đột xuất trong các trường hợp trên.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn