Các yêu cầu khi thực hiện hoạt động xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp

Ngày hỏi:24/07/2017

Hoạt động xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Trần Văn Trì, tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Cho tôi hỏi, hoạt động xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trần Văn Trì (trantri*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các yêu cầu khi thực hiện hoạt động xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp quy định tại Khoản 4 Điều 37 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Cụ thể là:

   a) Doanh nghiệp được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp thì được xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp;

   b) Chỉ được xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp khi có Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp;

   c) Việc ủy thác nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp chỉ được thực hiện giữa doanh nghiệp được phép sản xuất, doanh nghiệp được phép kinh doanh hoặc tổ chức, doanh nghiệp được phép sử dụng với doanh nghiệp được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.

   Như vậy, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp phải đảm bảo thực hiện theo các quy định sau:

   - Doanh nghiệp được phép kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp thì được xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp;

   - Chỉ được xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp khi có Giấy phép xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp;

   Trên đây là nội dung tư vấn về các yêu cầu khi thực hiện hoạt động xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn