Cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục

Ngày hỏi:06/04/2018

Cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Bé Nhiễn, hiện là sinh viên năm 3 của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Trong quá trình tìm hiểu về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập hỗ trợ, cụ thể: Cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục được quy định như thế nào? Vấn đề này được quy định cụ thể tại văn bản nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Tôi chân thành cảm ơn!

0121****

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017 về quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Bộ trưởng, Thứ trưởng xem xét, xử lý công việc trên cơ sở hồ sơ trình của các đơn vị thuộc Bộ. Đối với các vấn đề do các đơn vị trình, Thứ trưởng phải ghi rõ quan điểm, chính kiến của mình và xác định thời hạn hoàn thành công việc.

   2. Trường hợp lãnh đạo Bộ đi vắng, thư ký lãnh đạo Bộ thông báo cho đơn vị trình văn bản biết và có trách nhiệm trình khi lãnh đạo Bộ có mặt. Khi văn bản cần được ký gấp, thư ký lãnh đạo Bộ có trách nhiệm phối hợp với lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản trình Bộ trưởng ký văn bản hoặc ủy quyền cho một Thứ trưởng khác ký ban hành. Trường hợp lãnh đạo Bộ yêu cầu sửa lại nội dung thì ghi rõ nội dung cần sửa, thời hạn xử lý vào tờ trình để đơn vị soạn thảo chỉnh sửa và trình lại từ đầu theo quy trình; hồ sơ trình lần sau phải gửi kèm toàn bộ hồ sơ trình trước đó. Đối với văn bản hành chính thông thường (không phải xin ý kiến tập thể lãnh đạo Bộ hoặc Ban Cán sự Đảng), Bộ trưởng, Thứ trưởng xử lý không quá năm (05) ngày làm việc.

   3. Bộ trưởng thành lập tổ công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng giao và các tổ công tác khác (khi cần thiết) để tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề phức tạp, quan trọng liên quan đến nhiều đơn vị thuộc Bộ, nhiều ngành, nhiều địa phương và đòi hỏi phải xử lý trong thời gian dài.

   4. Trước khi chủ trì hoặc tham dự các cuộc họp quan trọng, các cuộc họp được Bộ trưởng phân công dự họp thay Bộ trưởng, Thứ trưởng xin ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng dự kiến nội dung phát biểu và báo cáo Bộ trưởng kết quả cuộc họp.

   5. Ngoài các quy định nêu tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và các khoản 1, 2, 3, 4 của Điều này, quan hệ làm việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng còn được quy định trong quyết định phân công công tác của lãnh đạo Bộ. Cách thức giải quyết các công việc khác ngoài quy định tại quy chế này do Bộ trưởng quyết định.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Cách thức giải quyết công việc của Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 4388/QĐ-BGDĐT năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn