Cách thức giải quyết công việc của Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày hỏi:09/04/2018

Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thứ trưởng Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Xin chào Quý Ban biên tập, tôi tên Hoài An, hiện đang tìm hiểu về Quy chế làm việc của Bộ tư pháp. Trong quá trình tìm hiểu, tôi có vần đề thắc mắc, cần Ban biên tập hỗ trợ giúp, cụ thể: Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc của Thứ trưởng Bộ Tư pháp được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Rất mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, tôi chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về việc ban hành quy chế làm việc của Bộ Tư pháp, nội dung này được quy định cụ thể như sau:

   1. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc:

   Thứ trưởng được Bộ trưởng phân công phụ trách một số lĩnh vực và địa bàn công tác, phụ trách một số đơn vị thuộc Bộ; được sử dụng quyền hạn của Bộ trưởng và nhân danh Bộ trưởng khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về những quyết định của mình; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện những vấn đề được giao thuộc thẩm quyền quyết định nhưng thấy cần thiết phải báo cáo Bộ trưởng hoặc những vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các Thứ trưởng hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng.

   2. Cách thức giải quyết công việc:

   a) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và giải quyết việc thực hiện công tác quản lý nhà nước, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược phát triển, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án và các văn bản quản lý khác thuộc lĩnh vực được Bộ trưởng phân công; phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

   b) Chủ động giải quyết các công việc được giao; phối hợp với các Thứ trưởng khác giải quyết công việc có liên quan đến Thứ trưởng đó;

   c) Đề xuất, báo cáo Bộ trưởng các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn công tác và đơn vị được phân công phụ trách; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, về duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đoàn kết nội bộ, vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng trong các lĩnh vực, đơn vị được phân công phụ trách;

   d) Ngoài các cách thức giải quyết công việc nêu trên, Thứ trưởng giải quyết công việc thông qua hoạt động quy định tại điểm e khoản 2 Điều 3, trừ việc giải trình, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; trả lời kiến nghị của cử tri.

   đ) Thứ trưởng đi công tác từ 02 ngày làm việc trở lên phải báo cáo Bộ trưởng để phân công Lãnh đạo Bộ khác giúp xử lý các lĩnh vực được giao phụ trách; nghỉ từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của Bộ trưởng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Cách thức giải quyết công việc của Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Để hiểu rõ hơn vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn