Cách thức tiến hành kiểm tra trong Tòa án nhân dân

Ngày hỏi:23/03/2017

Tôi hiện đang công tác trong Tòa án huyện. Tôi biết hiện nay đã có Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân theo hướng dẫn mới. Nay tôi có câu hỏi như sau: Cách thức tiến hành kiểm tra trong Tòa án nhân dân được quy định như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của quý anh chị. Cho tôi hỏi luôn văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi cảm ơn nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách thức tiến hành kiểm tra trong Tòa án nhân dân được hướng dẫn tại Điều 6 Quy chế công tác kiểm tra trong Tòa án nhân dân ban hành kèm theo Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC, theo đó:

   Điều 6. Cách thức tiến hành kiểm tra

   1. Việc kiểm tra được tiến hành trực tiếp, gián tiếp hoặc kết hợp cả hai cách thức.

   2. Kiểm tra trực tiếp là trực tiếp nghe báo cáo tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra; trực tiếp kiểm tra hồ sơ, tài liệu tại cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

   3. Kiểm tra gián tiếp là kiểm tra thông qua nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu hoặc hồ sơ vụ án của đơn vị, cá nhân được kiểm tra; thông qua thông tin do các đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Cách thức tiến hành kiểm tra trong Tòa án nhân dân, được quy định tại Quyết định 346a/2017/QĐ-TANDTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn