Cách tính điểm theo hệ thống tín chỉ khi tuyển dụng viên chức

Ngày hỏi:23/04/2015

Cử tri tỉnh Sơn La đề nghị Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn cách tính điểm theo hệ thống tín chỉ đối với việc tuyển dụng công chức, viên chức.

  Nội dung này được Bộ Nội vụ tư vấn như sau:

  • Ngày 15/8/2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, theo đó đã quy định cụ thể về cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần; về cách tính điểm trung bình chung; điểm đồ án, khoá luận tốt nghiệp; cách xác định theo điểm trung bình chung tính luỹ của toàn khoá học,... theo hệ thống tín chỉ.

   Riêng đối với việc tuyển dụng viên chức bằng phương thức xét tuyển, theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn