Cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Ngày hỏi:14/09/2017

Cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Phương, hiện công tác tại Tp.HCM. Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến việc tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Cho tôi hỏi: Cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)    

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành thì cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 được quy định như sau:

   Căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp hiện hưởng quy định tại các văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở quy định tại Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (sau đây viết tắt là Nghị định số 47/2017/NĐ-CP) để tính mức lương, mức phụ cấp và mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) như sau:

   Công thức tính mức lương:

   Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

   =

   Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

   x

   Hệ số lương hiện hưởng

   Trong đó, hệ số lương của cán bộ, công chức, viên chức với từng chức danh nghề nghiệp cụ thể được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và các văn bản hướng dẫn khác.

   Ngoài ra, mức phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức được tính như sau:

   Công thức tính mức phụ cấp:

   - Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:

   Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

   =

   Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

   x

   Hệ số phụ cấp hiện hưởng

   - Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):

   Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

   =

   Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

   +

   Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 (nếu có)

   +

   Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 (nếu có)

   x

   Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định

   - Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành.

   Công thức tính mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có):

   Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017

   =

   Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng)

   x

   Hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có)

   Trên đây là nội dung tư vấn về cách tính lương cán bộ, công chức, viên chức năm 2017. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 02/2017/TT-BNV.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn