Cách tính thâm niên công chức ngành Thanh tra

Ngày hỏi:22/02/2010

Trước đây tôi công tác trong quân đội (bộ đội biên phòng, có 13 năm thì được hưởng thâm niên trong quân đội là 8 năm) sau đó chuyển ngành sang ngành kiểm lâm (được bổ nhiệm Kiểm lâm viên 12 năm); sau đó tôi chuyển ngành sang Thanh tra của một huyện (khi sang được hưởng Thanh tra viên luôn (phiên ngang). Như vậy, tổng thời gian công tác của tôi là 31 năm. Vậy xin hỏi, khi thực hiện tính thâm niên ngành đối với ngành thanh tra thì thời gian tính thâm niên của tôi được tính như thế nào?

  Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Nghị định số 76 ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư liên tịch số 04 ngày 24/12/2009 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức đã được xếp lương theo các ngạch hoặc chức danh chuyên ngành tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự và kiểm lâm. Theo các văn bản này thì thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề được xác định bằng tổng thời gian sau: + Thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng (nếu có thời gian gián đoạn mà thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề chưa hưởng trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). + Thời gian được hưởng phụ cấp thâm niên nghề trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có). + Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định của các đối tượng quy tại điều 1 của Thông tư mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề. Từ những quy định của pháp luật nêu trên, đối chiếu với trường hợp của anh thì khi tính thâm niên nghề (hiện nay anh làm việc trong ngành thanh tra) thì tổng thời gian thâm niên nghề anh được tính như sau: -Thời gian 13 năm công tác trong quân đội anh được tính hưởng thâm là 8 năm. - Thời gian anh công tác trong ngành kiểm lâm anh được tính thâm niên là 12 năm. - Thời gian anh công tác trong ngành thanh tra anh được tính thâm niên là 6 năm. Như vậy, tổng thời gian anh được thâm niên nghề theo Thông tư số 04 ngày 24/12/2009 là 26 năm


  Nguồn:

  nongnghiep.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn